0 results Heggedal Terrasse
YOUNG PROFESSIONALS

Særlige bestemmelser.

Særlige forhold ved salget

Boligene kan kun selges til en «førstegangsetablerer»

Beliggenhet Holding AS/ Heggedal Terrasse AS (BH/ HT) er iht. avtale med Asker kommune forpliktet til å selge de rimelige boligene til fysisk person som er førstegangsetablerer. Dette defineres som en person som ikke eier eller har eid egen bolig siste 5 år. Hver person kan kun kjøpe en bolig. To personer kan kjøpe bolig i fellesskap (sameie). Dersom det er flere tilbydere som tilfredsstiller vilkårene for kjøp, skal loddtrekning brukes som metode for tildeling. BH/ HT vil ved salg av slike boliger be om en skriftlig bekreftelse om at kjøperen ikke har eid egen bolig siste 5 årene. Kjøperen må også identifisere seg. Skulle det vise seg at salg er inngått med bakgrunn i en uriktig skriftlig bekreftelse på at kjøper er førstegangsetablerer, har BH/ HT rett til å heve kontrakten, og kan gjennomføre dekningssalg av boligen, og kreve erstatning for merkostnader/tap.

Prosess/budprosess og loddtrekning

Salget av de rimelige boligene vil bli gjennomført på en slik måte at bud på en bolig iht. prisliste vil bli akseptert innen utløpet av buddagen. Dersom det er flere kjøpere av samme bolig innen kl. 15:30 på hverdag, vil det bli foretatt en loddtrekning blant disse kjøperne.  Trekningen vil skje på meglers kontor etterfølgende hverdag kl. 10.00. I kjøpekontrakten med kommunen har kommunen sikret en rett til å være til stede under loddtrekning. Kommunens kontaktperson vil bli varslet om en evt. loddtrekning ca. kl. 16.00 dagen før trekningen foretas.

Videresalg av de rimelige boliger – kommunens forkjøpsrett og prisregulering

Før kjøp av en rimelig bolig forplikter kjøper seg til å tinglyse kommunens forkjøpsrett som en heftelse i samsvar med utarbeidet erklæring. Forkjøpsretten tinglyses som en heftelse på seksjonen og viker prioritet for 1. prioritets boliglån.

Forkjøpsretten gir kommunen rett til å kjøpe boligen ved senere salg av denne, til opprinnelig kjøpesum fra opprinnelig kjøpekontrakt indeksert etter prisendringen på tilsvarende boliger i nærområdet.

Før et fremtidig salg skal salget varsles kommunen minimum to måneder før salget. Kommunen skal beregne rett prisendring ut fra indeks og utgangspunkt og varsle om de skal benytte sin forkjøpsrett.

Kommunen kan komme med nærmere informasjon om utregningen av forkjøpsrettsprisen

Dersom kommunen ikke benytter sin forkjøpsrett vil boligen kunne selges til markedspris. Forkjøpsretten følger seksjonen med en tidsbegrensning på 25 år jf. lov om løysingrettar.

Erklæring som skal tinglyses

Erklæring som må signeres og sendes inn sammen med budskjema

LAST NED INFORMASJONEN I PDF